ขอให้นักศึกษาพยายามทำให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ในแต่ละข้อนักศึกษาสามารถแก้ไขโค้ดได้ โดยจำต้องกำหนดคำสั่งให้อยู่ภายใต้บล็อก
<?php ..... ?>
โปรแกรมจะ Parse โค้ดที่นักศึกษาเขียนเพื่อแสดงผลลัพท์ ในกรณีที่การทำงานของโปรแกรมทำงานถูกต้อง ข้อมูลผลลัพธ์จะแสดงขึ้น หากท่านรันโค้ดแล้ว ไม่ปรากฎข้อมูลใด ๆ ให้พึงระลึกไว้เสมอว่าอาจจะเกิด Error ในการทำงานขึ้น ฉะนั้นต้องแก้ไขให้ถูกต้องก่อน submit ข้อมูลในครั้งถัดไป

ตัวอย่างฟอร์มที่ใช้เขียนโค้ด

สามารถกำหนดโค้ดเข้าไป แล้วให้ submit เพื่อดูผลลัพธ์
Code: